ТЕХНО ЕКСПРЕС ЕООД

ТЕХНО ЕКСПРЕС ЕООД

ТЕХНО ЕКСПРЕС ЕООД

Техно Експрес ЕООД е  компания  ангажирана в следните области:

- Доставка, монтаж и сервиз на врати - пожароустойчиви, секционни, гаражни, промишлени.

Техно Експрес извършва  сервиз, ремонт, техническо обслужване, абонаментно обслужване, както и

обслужване по договор

- Товаро- разтоварна  техника, терминали и пунктове за разтоварване на камиони. 

Тeрминалите  са  европейски стандарт за лесно и правилно разтоварване на различни стоки в

промишлени предприятия, логистични центрове,митници, складове, търговски центрове,

предприятия за хранително-вкусова промишленост,  интермодални  терминали и ЖП рампи.

- Автоматични системи за врати - задвижване на гаражни и индустриални врати, бариери,

блокове за управление и дистанционни управления

- инженеринг и проектиране на комплексно оборудване на товаро-разтоварни системи

 

 

Techno Express is a company engaged in the following fields:

- Delivery, installation  and service of doors -fireproof, sectional, garage, industrial. 

Techno Express provides service, repair, maintenance, subscription and contract service

- Loading and unloading: equipment, terminals and truck points

Terminals are an European standard for easy and correct unloading of various goods

 in industrial enterprises, logistics centers, customs, warehouses, shopping centers,

 food processing establishments, intermodal terminals and railway ramps.

- Automatic door systems - propulsion of garage and industrial doors, barriers,

control units and remote controls

- engineering and design of complex equipment of loading and unloading systems

 

Врати:

- Гаражни секционни врати  с дистанционно управление                                            

- Индустриални секционни врати

- Индустриални врати

- Ролетни врати

- Охранителни решетки

- Противопожарни врати

- Плъзгащи врати

- Бързи врати

- PVC завеси

 

Товароразтоварно оборудване

- Хидравлични изравнители за рампи

- Механични изравнители за рампи

- Уплътнителни ръкави

- Буфери за товарни рампи

- Водачи за паркиране

- Мобилни рампи

- Ножични хидравлични повдигащи платформи

 

Задвижвания(автоматика) за врати

- Задвижване на гаражни и индустриални врати 

- Бариери

- Контролни блокове и дистанционни управления


Алуминиева и PVC дограма

 

Товароподемни и товароукрепващи съоръжения

- Стоманени сапани – различни диаметри

- Паяци от стоманени сапани – различни товароносимости

- Полиестерни повдигащи сапани с уши

- Паяци от полиестерни сапани с уши

- Куки, шегели

- Вериги и свързващи елементи

- Захвати за ламарина и други аксесоари

- Специални захвати

- Специална метална кабина за повдигане с вилици на мотокар

 

Сервиз,обслужване и ремонт както на наши продукти ,така и на съоръжения, доставени от други производители.

 

Безплатен оглед и вземане на   размери иза изготвяне на индивидуална оферта за град Пловдив. Извън град Пловдив - след предварителна уговорка