ТЕХНО ЕКСПРЕС ЕООД

ТЕХНО ЕКСПРЕС ЕООД

БЪРЗИ ВРАТИ / HIGH SPEED DOORS

БЪРЗИ ВРАТИ

Това са врати, които намират приложение в индустриални предприятия, предприятия от хранително-вкусовата промишленост, складове,  супермаркети и други, където има силен трафик. Те са изработени от PVC платно като тяхната цел е да минимизират загубите на температура и да изолират помещенията от прах. Те могат да бъдат отваряни по стотици пъти на ден като техния работен цикъл е над милион пъти отваряне и се характеризират също със скоростно отваряне.

Бързата врата може да има няколко начина за отваряне и затваряне – с дистанционно, с активна намотка в пода, с въженце и други. Те се предлагат за монтаж на открито и на закрито и могат да се произведат по зададени от вас размери.

Предимства: различни размери, богата цветова гама, различни екстри – дистанционни управления, ветроустойчивост

и други.

Гаранция - 24 месеца.

HIGH SPEED DOORS

These are doors that are used in industrial enterprises, food processing companies, warehouses, supermarkets
with high traffic. They are made of PVC profile. The aim is to minimize temperature losses and to isolate the
premises from dust. Their duty cycle is over a million times speed opening.
Speed door can have several ways of opening and closing - with remote control, active floor winding, rope and more. 
They are available for indoor and outdoor installation and can be manufactured to your specifications.
Advantages: different sizes, rich color range,  extras such as - remote controls, wind resistance
Warranty - 24 months.

Ключови думи: бързи врати, Пловдив