ТЕХНО ЕКСПРЕС ЕООД

ТЕХНО ЕКСПРЕС ЕООД

ГАРАЖНИ СЕКЦИОННИ ВРАТИ / GARAGE SECTION DOORS

Секционни гаражни врати
Секционните гаражни врати предлагат пълно удобство, максимална сигурност и оптимално спестяване на 
пространство. Те се състоят от отделни елементи, така наречените секции, които са свързани с панти и по този
начин вратата може да се отвори вертикално, като удобно се нагъва нагоре до тавана без да се издава напред
и да заема допълнително пространство пред гаража.
С различни варианти на монтаж, по-широк отвор за преминаване. С най-добър коефициент на топлоизолация, 
херметични от всички страни, с допълнително средно и подово уплътнение, безопасни. Бързо влизане в гаража
с помощта на дистанционно управление. Богата цветова гама даваща възможност за индивидуални решения.
Sectional garage doors
Sectional garage doors offer complete comfort, maximum security and optimum space saving. They consist of
separate elements, the so-called hinged sections, and thus the door can be opened vertically, conveniently folding
up to the ceiling without projecting forward and taking up additional space in front of the garage.
With different mounting options, wider passage opening. With the best coefficient of thermal insulation, airtight on
all sides, with additional middle and floor sealing, reliable. Quick access to the garage with the help of remote
control. Rich color range enabling individual solutions.

Ключови думи: секционни,гаражни,врати,дистанционно управление,доставка,монтаж,Пловдив