ТЕХНО ЕКСПРЕС ЕООД

ТЕХНО ЕКСПРЕС ЕООД

ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ СИСТЕМИ, ИЗРАВНИТЕЛИ ЗА РАМПИ / LOADING AND UNLOADING SYSTEMS, EQUIPMENT, RAMPS

Механични товаро‐разтоварни рампи

Товаро-разтоварните рампи  са добре обмислени решения за прецизно изравняване на разликата в нивото между различно високите камиони и товарните платформи. Така товарът може да бъде изведен от камиона или внесен в него само с едно единствено движение в хоризонтална посока.Те спомагат за бързото и безопасно товаро -разтоварване от един служител.

- Уплътняващи ръкави за товарни пунктове - Предпазва стоката при разтоварване като изравнява температурата  на  хладилните складове и хладилните камиони. Уплътняващият  ръкав представлява двуслойна, армирана еластична гума с дебелина 3 мм и покритие с висока износоустойчивост и якост, конструкцията е тристранна предна и задна рамка - гъвкава и в горната част с водоотичане, като платното е с повишена защита от вятър.

- Разтегателни ножични уплътняващи ръкави за товарни пунктове - Разпъват се до необходимото ниво.

- Гумени буфери с метални планки за товарни пунктове

Mechanical loading ramps

Loading ramps are well thought-out solutions for precisely balancing the difference in level between the 
different trucks and the loading platforms. Thus, the cargo can be taken out of the truck or brought into
it with only one horizontal movement.
- Sealing sleeves for loading points - Protects the product from unloading by balancing the temperature
of refrigerated warehouses and refrigerated trucks.
- Extendable sleeves for loading points
- Rubber buffers with metal straps for loading points

Ключови думи: товаро-разтоварна техника, оборудване, рампи, изравнители, хидравлични рампи, товарни пунктове, ножични уплътняващи ръкави, Пловдив