ТЕХНО ЕКСПРЕС ЕООД

ТЕХНО ЕКСПРЕС ЕООД

ИНДУСТРИАЛНИ СЕКЦИОННИ ВРАТИ / INDUSTRIAL SECTIONAL DOORS

Индустриални врати - сигурност, бърз  достъп, термоизолация и защита от шум, вятър, влага. Не отнемат място от складовата площ. Надеждни и с голям срок на експлоатация. Те са оптималните решения при големи строителни отвори. Снабдени с автоматика, позволяваща лесна и безопасна експлоатация. Секционните врати се отварят вертикално и по този начин осигуряват допълнително място пред и зад вратата. Секциите на вратата се прибират близо до тавана, вертикално над отвора или  по продължение на покрива, което ги прави универсално решение за товаро-разтоварен пункт.

Секционни термоизолирани врати - Изработени от сандвич панели - 42 мм дебелина, с полиестерно покритие и коефициент на топлоизолация 0,40W/m2, тъй като вътре има пенополеуретанова пяна.

Богата цветова гама. Като допълнителни екстри предлагаме - дистанционни управления, вградена пешеходна врата, прозорци...

Industrial Doors - security, quick access, thermal insulation and protection against noise, wind, moisture. They do not take space from the storage area. Reliable and long service life. They are optimal solutions for large openings. They have automation for easy and safe operation. Sectional doors open vertically, thus providing extra space in front of and behind the door. Door sections retract near the ceiling, vertically above the opening or along the roof, making them a versatile loading point solution.

Sectional Thermally Insulated Doors - They are made of sandwich panels - 42 mm thickness, with polyester coating. As there is a polyurethane foam inside, the coefficient of thermal insulation is  0.40W/m2.

Rich color range. As extra features - remote controls, built-in pedestrian door, windows...


 

 

 

 

Ключови думи: Индустриални, секционни, врати, термоизолиран, Пловдив