ТЕХНО ЕКСПРЕС ЕООД

ТЕХНО ЕКСПРЕС ЕООД

PVC ПРОЗРАЧНИ ЗАВЕСИ / PVC STRIP CURTAINS

PVC ПРОЗРАЧНИ ЗАВЕСИ

- Минимални загуби на енергия

Материалът е прозрачна гъвкава материя с различна дебелина - 2, 3, 4мм и ширина - 200, 300, 400мм. Завесите ограничават температурните влияния отвън и отвътре, без да нарушават свободното преминаване.

Видове PVC ленти – гладка; двойно оребрена (за преминаване на мотокар); за плюсови и  минусови температури.

Гъвкавите лентови завеси  са изключително подходящи като изгодна затваряща преграда за особено големи отвори на халета. Здравите ленти от PVC затварят много плътно и се отварят само на ширината на превозното средство или товара. По този начин загубите на топлина се редуцират до минимум, дори и при голям трафик. Първокласната прозрачност на гъвкавите лентови завеси подобрява светлинните условия и намалява разходите за осветление. Подходящи са за приложение в производството на хранителни продукти или медикаменти, както и в областите на дълбоко замразяване.

PVC STRIP CURTAINS

The material is a transparent flexible fabric with different thickness - 2, 3, 4 mm and wide - 200, 300, 400 mm. 
The hangings limit the temperature influences both outside and inside without disturbing the free passaging.
Types of  PVC strips : smooth surface; double ribbed (to pass a forklift); for plus and minus temperatures.

Ключови думи: PVC, завеси, Пловдив