ТЕХНО ЕКСПРЕС ЕООД

ТЕХНО ЕКСПРЕС ЕООД

СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА / SERVICE & SUPPORT

Гаранционно и извън гаранционно обслужване

Ремонт и профилактика на секционни врати, хидравлични изравнители за  рампи ,комплексни
товароразтоварни терминали, бързи врати и др.
Редовната поддръжка ще гарантира безопасността на клиентите и служителите и ще удължи
живота на вашите активи. Нашите системи за врати предлагат решения за поддръжка и ремонт
и ние гарантираме, че ще увеличите максимално стойността на вашата инвестиция.
Нашите напълно оборудвани  техници извършват бързи и качествени експресни сервизни услуги,
ремонт, както и техническо обслужване по абонамент и договор.

Сервиз, обслужване и ремонт, както на наши продукти ,така и на съоръжения,

доставени от други производители.

Безплатен оглед и вземане на   размери за изготвяне на индивидуална оферта
за град Пловдив. Извън град Пловдив - след  предварителна уговорка
Уважаеми клиенти, моля,  не се колебайте да се обадите за консултация
и уточняване на технически данни!
Warranty and non-warranty service, repair, maintenance
Repair and prevention of sectional doors, complex loading terminals, speed doors and more.
Regular maintenance will  ensure customer and employees safety and prolong the life of your assets .
Our Door systems offer maintenance and repair solutions and we ensure you will maximise the value
of your investment.
Our equipped technicians provide fast and quality express service, repair, and subscription 
and contract maintenance.
Dear customers, please do not hesitate to call us for advice and specification!

Ключови думи: ремонт, сервиз, секционни врати, пожарни врати, бързи врати, хидравлични изравнители за рампи